PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psioloģija

Vadīšanas teorija
Menedžments
Mana komanda un es
Mana komanda un es pārmaiņu laikā
Vadības kultūra un psiholoģija
Pārmaiņu un stresa menedžments uzņēmumā
Problēmu praktiska risināšana
Sanāksmju un tikšanos organizēšana un vadīšana
Prezentācijas prasme
Lietišķā saskarsme vadītājiem

 

Vadīšanas teorija

Mērķa auditorija: Visu līmeņu vadītāji

Programmas mērķi:
Iepazīties ar vadīšanas teorijas attīstību un mūsdienu atziņām
Izprast atšķirību starp vadītāju un līderi
Izprast stratēģiskās vadīšanas nozīmi uzņēmuma attīstības nodrošināšanā
Iepazīties ar nozīmīgākajiem stratēģiskās vadīšanas elementiem
Iepazīties ar lēmumu pieņemšanas teoriju un modeļiem

Programmas saturs:
Vadības zinātne, tās attīstība gadu desmitos
Vadīšanas teorijas priekšrocības un ierobežojumi
Līderības teorijas
Vadītāja personība; personības ietekme uz vadīšanas funkcijām un aktivitātēm
Stratēģiskā vadīšana
Lēmumu pieņemšana – vitāli svarīga vadītāja prasme

Programmas ilgums: 4 dienas (32 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES