PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psioloģija

Vadīšanas teorija
Menedžments
Mana komanda un es
Mana komanda un es pārmaiņu laikā
Vadības kultūra un psiholoģija
Pārmaiņu un stresa menedžments uzņēmumā
Problēmu praktiska risināšana
Sanāksmju un tikšanos organizēšana un vadīšana
Prezentācijas prasme
Lietišķā saskarsme vadītājiem

 

Pārmaiņu un stresa menedžments uzņēmumā

Moto: Vienīgais pastāvīgais mūsu dzīvē – pārmaiņas.

Mērķa auditorija: Visu līmeņu vadītāji

Programmas mērķi:
Izprast pārmaiņu un to efektīvas vadīšanas nepieciešamību
Iepazīties ar veiksmīgas pārmaiņu plānošanas paņēmieniem
Izprast realizējamo pārmaiņu saistību ar darbinieku stresa līmeni uzņēmumā
Iegūt idejas stresa vadīšanai savā struktūrvienībā

Programmas tēmas:
Pārmaiņu menedžments:
Plānotu pārmaiņu vadīšana uzņēmumā
Pretestība pārmaiņām; pretestības veidi
Pārmaiņu plānošanas process
Pārmaiņas un uzņēmuma kultūra
Stresa menedžments:
Stresa avoti uzņēmumā
Pārmaiņas un stress
Individuālās atšķirības stresa uztverē
Stresa menedžments uzņēmumā
Vadītāja loma un uzdevumi stresa vadīšanā

Programmas ilgums: 2 dienas (16 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES