PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psioloģija

Vadīšanas teorija
Menedžments
Mana komanda un es
Mana komanda un es pārmaiņu laikā
Vadības kultūra un psiholoģija
Pārmaiņu un stresa menedžments uzņēmumā
Problēmu praktiska risināšana
Sanāksmju un tikšanos organizēšana un vadīšana
Prezentācijas prasme
Lietišķā saskarsme vadītājiem

 

Problēmu praktiska risināšana

Moto: “Nekas nav grūtāks un tāpēc precīzāks, kā būt spējīgam izlemt.”
(Napoleons)

Mērķa auditorija: Visu līmeņu vadītāji

Semināra mērķi:
Iepazīties ar populārākajiem problēmu risināšanas paņēmieniem
Iemācīties tos lietot ikdienas darbā
Uzlabot problēmu risināšanas prasmes

Semināra tēmas:
Problēmu risināšanas prasme – spēja analizēt
Laterālā domāšana un problēmu risināšana
Problēmu iedalījums
Problēmu risināšanas process
Problēmu risināšanas metodes

Ieguvumi semināra klausītājiem:
Apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai ikdienā izmantotu populāras problēmu risināšanas metodes
Lielāka psiholoģiskā komforta sajūta un samazināts stresa līmenis, risinot darba problēmas

Semināra ilgums: 1 diena (8 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES