PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psioloģija

Vadīšanas teorija
Menedžments
Mana komanda un es
Mana komanda un es pārmaiņu laikā
Vadības kultūra un psiholoģija
Pārmaiņu un stresa menedžments uzņēmumā
Problēmu praktiska risināšana
Sanāksmju un tikšanos organizēšana un vadīšana
Prezentācijas prasme
Lietišķā saskarsme vadītājiem

 

Prezentācijas prasme

Moto: “Tas, ka cilvēks neizsakās, vēl nebūt neliecina, ka viņš nedomā vai ka viņam nebūtu nekā svarīga, ko teikt.” (A. Skalbe.)

Mērķa auditorija: Visu līmeņu vadītāji un darbinieki, kuriem nepieciešamas publiskās runas prasmes

Semināra mērķi:
Noskaidrot, faktorus, kas ietekmē klausītājus
Izpētīt neverbālās komunikācijas lomu un ietekmi
Izprast pierādījumu nozīmi runā
Iepazīties ar dažādām runas/ uzstāšanās gatavošanas metodēm
Iepazīties ar prezentācijas stiliem
Praktiski uzlabot savu uzstāšanās prasmi

Semināra saturs:
Prezentācijas prasme – menedžmenta un komunikācijas prasme
Faktori, kas ietekmē klausītājus
Neverbālā komunikācija, tās ietekme uz klausītājiem
Pierādījumu spēks runā
Kā nediskreditēt sevi
Uzstāšanās gatavošanas metodes
Prezentācijas stili, to izvēles nosacījumi
Mērķu nospraušana uzstāšanās prasmes uzlabošanai

Ieguvumi semināra klausītājiem:
Radusies izpratne, kā ietekmēt savus klausītājus
Izpētīta, izprasta neverbālās komunikācijas loma un nozīme
Praktiski uzlabojusies prezentācijas prasme
Samazinājusies nedrošība un stress
Noteikti mērķi turpmākai prezentācijas prasmes uzlabošanai

Programmas ilgums: 1 diena (8 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES