PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības pamati
Biznesa plānošana

 

Uzņēmējdarbības pamati

Mērķa auditorija: Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji/ īpašnieki ar biznesa pieredzi līdz 2 gadiem, biznesa uzsācēji

Programmas mērķi:
Izprast Komerclikuma svarīgākos jautājumus
Iepazīties ar biznesa koncepcijas un mērķu noteikšanas nepieciešamību
Izprast mārketinga pamatprincipus
Noskaidrot mārketinga vietu un lomu sekmīgā uzņēmējdarbībā
Izprast galveno finanšu dokumentu saturu un nozīmi
Iepazīties ar menedžmenta pamatiem
Iepazīties ar biznesa plānošanas pamatiem

Programmas tēmas:
Komerclikums
Biznesa koncepcija
Mērķu noteikšana biznesa attīstībai
Ievads mārketingā
Preces / pakalpojuma jēdziens
Cenu noteikšana
Galvenie finanšu jēdzieni
Uzņēmuma vadība
Biznesa plānošanas process
Uzņēmuma stratēģijas noteikšana
Biznesa plāna sastāvdaļas un saturs

Programmas ilgums: 3 – 5 dienas.

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES