PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Personālvadība

Darbaspēka resursu vadības politika un prakse uzņēmumā
Personāla atlase un vadība
Darba izpildījuma novērtēšana

 

Darbaspēka resursu vadības politika un prakse uzņēmumā

Mērķa auditorija: Vidējo līmeņu un struktūrvienību vadītāji, personāla daļu vadītāji

Programmas mērķi:
Izprast personāla daļas un struktūrvienību vadītāju kopīgos un atšķirīgos uzdevumus cilvēku resursu vadīšanā
Iepazīties ar efektīva darbinieku atlases procesa nosacījumiem
Izprast struktūrvienības vadītāja lomu un uzdevumus darbinieku atlases un novērtēšanas procesā
Apgūt intervēšanas prasmi
Izprast darba izpildījuma novērtēšanas procesa lomu darbinieku tālākās izaugsmes un rezultātu uzlabošanas sekmēšanā

Programmas tēmas:
Mūsdienīga darbaspēka resursu politika lielajos uzņēmumos
Personāla vadības evolūcija
Cilvēku resursu vadība pretstatā personāla vadībai
Cilvēkresursu vadības funkcijas
Tiešā vadītāja loma un uzdevumi darbinieku atlases procesā
Efektīvas darbinieku atlases prakse
Interviju tehnika
Efektīvas darba izpildījuma novērtēšanas prakse

Ieguvumi programmas klausītājiem:
Izpratne par savu lomu un uzdevumiem efektīvā darbinieku atlasē un novērtēšanā
Praktiski pielietojamas zināšanas (metodes un tehnikas) darbinieku atlases un darba izpildījuma novērtēšanai
Uzlabojusies saskarsme, samazināts stresa līmenis intervēšanas procesa laikā

Programmas ilgums: 3 dienas (24 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES