PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Klientu apkalpošana

Uz klientu orientēts darbs
Efektīvs darbs pa telefonu
Saskarsme tiekoties un pa telefonu
Prezentācijas prasme

 

Uz klientu orientēts darbs

Moto: Mēs visu varam darīt labāk, ja zinām, kā darām.

Mērķa auditorija: Sekretāres, lietvedes, pārdevēji, uzņēmuma darbinieki, kuri apkalpo klientus

Programmas mērķi:
Izprast klienta vietu un lomu uzņēmumā
Izprast, ko nozīmē uz klientu orientēts uzņēmums
Noskaidrot, ko nozīmē rūpēties par klientu un kāpēc tas ir svarīgi
Izprast sekmīgas saskarsmes šķēršļus darbā ar klientiem
Izpētīt klientu personību tipus
Noskaidrot, kā pareizi reaģēt uz klientu sūdzībām un iebildumiem
Praktiski uzlabot savu prasmi apkalpot klientus

Programmas saturs:
Klients – uzņēmuma centrā.
Klienta vieta un loma uzņēmumā
Izturēšanās un domāšanas strupceļi, kas traucē orientēties uz klientiem
Veiksmīgas saskarsmes pamati
Sekmīgas saskarsmes šķēršļi darbā ar klientiem
Sliktas klientu apkalpošanas cēloņi
Sadarbība ar klientiem – veiksmes pamats.
Kāpēc un kā cilvēki pērk produktus/ pakalpojumus?
Klientu personību tipi un tiem atbilstošs darbs
Profesionāla izturēšanās – veiksmes priekšnoteikums
Kā reaģēt uz klientu sūdzībām
Sekmīga klientu problēmu risināšana

Ieguvumi programmas klausītājiem:
Izprasta klienta loma un nozīme uzņēmumā
Paaugstinājusies motivācija darbam ar klientiem
Apgūtas praktiski pielietojamas metodes klientu apkalpošanas uzlabošanai

Programmas ilgums: 2 dienas (16 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES