PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Apmācība un konsultācijas

Vadībzinības un biznesa psiholoģija

Uzņēmējdarbība

Personālvadība

Klientu apkalpošana

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Interaktīvās biznesa konsultācijas

Personības attīstība un saskarsmes psiholoģija

Mana komanda un es
Sieviete biznesā
Lietišķā saskarsme vadītājiem
Saskarsme tiekoties un pa telefonu
Lietišķā etiķete
Stress un tā pārvarēšanas iespējas
Semināru gatavošanas un vadīšanas tehnika

 

Mana komanda un es

Mērķa auditorija: Vidējā, augstākā līmeņa un jaunieceltie vadītāji, projektu un darba grupu vadītāji; vadītāji un viņu reāli strādājošās komandas

Programmas mērķi:
Novērtēt sevi kā personību
Izprast savu reakciju uz pārmaiņām darbā un personīgajā dzīvē
Noteikt un izprast savu vietu komandā
Uzlabot savstarpējās sazināšanās prasmi
Apgūt pašpārliecību
Noteikt savus mērķus karjeras veidošanai

Programmas saturs:
Vadītāja un komandas dalībnieka personība – nozīmīgs komandas veidošanas un vadīšanas faktors. Pārmaiņu un stresa menedžments. Sava rakstura stipro un vājo pušu noteikšana. Prasmju un iemaņu izvērtēšana. Vērtību hierarhija.

Sekmīga komanda. Kā to panākt? Komandas veidošanas pamati. Jau esošas komandas vadības pārņemšana. Galvenās lomas komandā. Savas lomas noteikšana komandā (tests). Savas lomas noteikšana.

Pašpārliecība – viena no svarīgākajām vadītāja un komandas dalībnieka prasmēm. Uzvedības spektrs. Pašpārliecības loma komandas saskanīga darba nodrošināšanā. Praktiskie uzdevumi. Prasmīga darbinieku kritizēšana.

Programmas ilgums: 3 dienas (24 stundas).

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES