PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Par mums

Par SIA "Megate"
Anitas Mežinskas CV

 

Kontaktinformācija

SIA “Megate”

Dzintaru iela 72, Liepāja, LV-3401

Telefons / fakss: 34-36678
mob. telefons: 9293669

E-pasts: megate@apollo.lv

Curriculum Vitae

Uzvārds: Mežinska

Vārds: Anita

Tautība: latviete

Izglītība: RTU Rīgas Biznesa institūts (Bufalo universitātes, ASV biznesa vadības maģistra programma angļu valodā) 1999. gada septembris - 2003. gada jūnijs
Diploms: Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā;
Master of Business Administration

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts
1974. gada septembris – 1978. gada jūnijs
Diploms: Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Papildus izglītība: Eiropas Institūts (Dānija) 2001. gada jūnijs
Sertifikāts: Cilvēkresursu attīstība: darba izpildes novērtēšana

Eiropas Institūts (Dānija), 2001. gada jūnijs
Sertifikāts: Cilvēkresursu attīstība: darba izpildes novērtēšana

Valsts Administrācijas skola, 2000. gada decembris
Sertifikāts: Personāla vadības pasniedzēja

ES PHARE Valsts administrācijas reformas projekts, 1999. gada augusts
Sertifikāts: Cilvēku resursu vadības pasniedzēja

ES PHARE MVU projekts, 1998. gada decembris
Sertifikāts: Ilgtermiņa biznesa investīciju konsultante

ES PHARE MVU projekts, 1996. gada oktobris – 1997. gada jūnijs
Sertifikāts: Uzņēmumu analīzes konsultante

Zviedrijas Starptautiskā attīstības kooperācijas aģentūra (SIDA),
1995. gada augusts – 1996. gada maijs
Diploms: Biznesa stratēģiskās attīstības konsultante

Springboard Consultancy, Lielbritānija, 1994. gada oktobris – 1995. gada jūnijs
Diploms: Programmas “Sieviete biznesā” pasniedzēja

Daremas universitātes Biznesa skola (Lielbritānija),
1994. gada jūnijs – 1995. gada februāris
Sertifikāti: Biznesa konsultante, Biznesa pasniedzēja, Biznesa pamatos, finansēs, biznesa ideju ģenerēšanā, Mārketingā

Apmeklēti kursi / semināri:
Biznesa un darbaspēka adaptācija Eiropas Savienībā (07.2002., Grieķija)
ES strukturālie fondi (07.1998.)
Ražošanas plānošana un kontrole (03.1998.)
Moderācija un uz mērķi orientēta plānošana (05.1997.)
Cilvēku resursu vadība (05.1996.)

Rakstura iezīmes:
Patstāvība lēmumu pieņemšanā, mērķtiecība, neatlaidība, pašpārliecība, lieliskas darba spējas, prasīgums pret sevi un citiem, analītiska domāšana, komunikabilitāte, paškritika, godīgums, vēlme uzņemties atbildību.

Prasmes / iemaņas:
Strādāt komandā, vadīt komandu, plānot finanses un citus resursus, noteikt un sasniegt mērķus, motivēt, iedrošināt cilvēkus, konsultēt, vadīt kursus un projektus, izstrādāt jaunas mācību programmas, lietot biroja tehniku, vadīt autotransportu.

Valodu prasmes:
Angļu valoda - brīvi
Krievu valoda - brīvi

Profesionālā pieredze:
SIA "Megate", no 2000. gada 20. jūnija
Amats: Valdes locekle, īpašniece

Kvalifikācija:
Menedžmenta konsultante un pasniedzēja
Biznesa stratēģiskās attīstības konsultante
Uzņēmumu analīzes konsultante ar specializāciju pārtikas pārstrādē
Biznesa plānu, projektu, apmācību programmu izstrāde
Personības attīstības un praktiskās psiholoģijas pasniedzēja
Pašvaldību ekonomiskās attīstības projektu izstrāde
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas menedžmenta cikla kursu lektore

SIA “Liepājas Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta centrs”
1994. gada jūnijs – 2000. gada 20. jūnijs
Amats: Vadītāja, biznesa konsultante un pasniedzēja

Privātuzņēmuma vadītāja/īpašniece
1990. gada septembris – 1994. gada jūnijs

Liepājas 8. vidusskola
1987. gada augusts – 1990. gada jūnijs
Amats: Direktora vietniece

Skrundas lauksaimniecības skola
1978. gada jūlijs – 1987. gada augusts
Amats: Direktora vietniece

Starptautiskā darba pieredze:
Uzņēmēju un pašvaldību vadītāju apmācību programmas izstrāde un vadīšana par Biznesa inkubatoru izveidi Igaunijā (1997.)

Mācību programmas komandas veidošanā pasniegšana Britu padomes projektos iesaistītajiem Baltijas valstu angļu valodas skolotājiem (Lietuva, 1998.)

Dalība profesionālās un sabiedriskās organizācijās:
Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas biedre
Sabiedriskās organizācijas “Iespēja” valdes locekle
Sabiedriskās organizācijas “Debašu centrs” valdes locekle
Liepājas biznesa sieviešu kluba “Paritāte” prezidente

Realizētie projekti:
Liepājas Biznesa inkubatora izveide (1995. – 1997.)
Saldus Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveide (1997.)
Mācību programmas “Mana komanda un es” izstrāde (1997.)
Biznesa plāna rokasgrāmatas izstrāde (1998.)
Rudbāržu pagasta attīstības plāna izstrāde (1998. - 1999.)
Lažas pagasta attīstības plāna izstrāde (1998. - 1999.)
Dāņu firmas “Kjellerup Steel” ražotnes izveide Liepājā (1999.)
Otaņķu pagasta attīstības plāna izstrāde (1999. - 2000.)
Mācību, konsultāciju projekts lauku sievietēm (2000.)
Menedžmenta mācību programmas vidējo līmeņu vadītājiem izstrāde (2000.)
Biznesa psiholoģijas mācību programmas izstrāde (2001.)

Mācību un biznesa braucieni:
1994. – pieredzes apmaiņa Bornholmas (Dānija) zivju pieredzes apguves pārstrādes uzņēmumos
1994. – prakse Česterfīldas (Lielbritānija) Biznesa aģentūrā
1996. – pieredzes apmaiņa Zviedrijas mazajos un vidējos uzņēmumos
1996. – pieredzes apmaiņa Īrijas zivju pārstrādes uzņēmumos
1996. – mācību brauciens uz Somijas Biznesa inkubatoriem un Biznesa inovāciju centriem
1996. – pieredzes apmaiņa Jaunās Komūnas korporācijā, ASV
1996. – piedalīšanās Starptautiskajā Biznesa inkubatoru konferencē, ASV
1997. – pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas reģionālajiem un valdības biznesa atbalsta fondiem
1997. – piedalīšanās un darba grupas vadīšana Starptautiskajā sieviešu konferencē Vīnē (Austrija)
1997. – mācību brauciens uz EDCS fondu (Nīderlande)
1998. – pieredzes apmaiņa Somijas mazajos un vidējos uzņēmumos
1998. – piedalīšanās (UAC tīkla prezentācija) Solnas (Zviedrija) biznesa mesē
2000. – Latvijas delegācijas vadīšana un uzstāšanās starptautiskajā sieviešu konferencē ASV
2003. – Uzstāšanās par Latvijas uzņēmējdarbības vidi starptautiskajā biznesa sieviešu konferencē Turku (Somija)

Vaļasprieki:
Aktīva atpūta kopā ar ģimeni, laba mūzika, autobraukšana.

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES