PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES

Par mums

Par SIA "Megate"
Anitas Mežinskas CV

 

Kontaktinformācija

SIA “Megate”

Dzintaru iela 72, Liepāja, LV-3401

Telefons / fakss: 34-36678
mob. telefons: 9293669

E-pasts: megate@apollo.lv

Par mums

SIA “Megate” dibināta 1996. gadā. Kopš 2000. gada galvenā nodarbošanās joma - biznesa konsultācijas un apmācība.

Palīgnozares:
Veikals "Kentaurs" darbojas kopš 2004. gada decembra, tālrunis: 34-20007
Elektroenerģijas ražošana kopš 2002. gada decembra

Konsultācijas

SIA “Megate” sniedz profesionālas menedžmenta konsultācijas. Konsultante Anita Mežinska ir Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas biedre un darbojas saskaņā ar Eiropas Menedžmenta konsultantu asociāciju federācijas apstiprināto Ētikas kodeksu. Atbilstoši Ētikas kodeksam katram klientam tiek garantēta absolūta konfidencialitāte.
Anitai Mežinskai ir Latvijas un ASV maģistra grāds biznesa vadībā. LBKA biedra reģistrācijas numurs 76.

Konsultācijas strādājošiem uzņēmumiem:
Biznesa vadības jautājumos (izņemot nodokļus un grāmatvedību);
Cilvēku resursu vadības jautājumos;
Investīciju piesaistes projektu izstrāde;
ES strukturālfondu projektu izstrāde;
Biznesa stratēģiskās attīstības jautājumos;
Biznesa / mārketinga plānu izstrāde;
Uzņēmumu analīze;
Mācību programmu izstrāde un pasniegšana;
Problemu risināšana ar moderācijas metodi;
Projektu vadīšana.

Konsultācijas biznesa uzsācējiem un nesen dibinātiem uzņēmumiem:
Uzņēmuma dibināšanas dokumentu izstrāde;
Konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai;
Konsultācijas uzņēmuma vadības jautājumos;
Konsultācijas darbinieku atlases, izvēles jautājumos;
Biznesa plānu izstrāde;
Investīciju piesaistes projektu izstrāde.

SIA “Megate” lielākie realizētie projekti kopš 2000. gada:
Dānijas firmas “Kjellerup Steel” ražotnes izveide Liepājā;
Otaņķu pagasta attīstības plāna izstrāde;
Mācību un konsultāciju projekts Latvijas lauku sievietēm;
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības projekts Liepājas un Kuldīgas rajonos (konsultēšana biznesa plānu izstrādē, biznesa kursu pasniegšana);
Konsultāciju un mācību projekts pārmaiņu vadīšanā valsts iestādei;
2 investīciju piesaistes projektu izstrāde.

Lielākie mācību un konsultāciju pakalpojumu klienti 2002. / 2003. gadā:
VAS “Latvenergo”
VID Mācību centrs
A/s “Latvijas Krājbanka”
VID Rīgas reģionālā iestāde
A/s “Latvijas Unibanka”
Rietumu elektriskie tīkli
VID Zemgales reģionālā iestāde
A/s “LPB”
VID Vidzemes reģionālā iestāde
VAS “Latvijas dzelzceļš”
VID Latgales reģionālā iestāde
SIA “Zemgales Ziņas”
VID Kurzemes reģionālā iestāde
Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
Saldus Pieaugušo apmācības centrs
Liepājas rajona Pieaugušo izglītības centrs
SIA “Projektu un konsultāciju centrs”
Z/s “Pīlādži-6”
Sadarbības partneris - SIA “Komercizglītības centrs”

Klientu atsauksmes

"Sadarbības laikā Anita Mežinska ir sevi pierādījusi kā uzticamu un korektu partneri bankai. Kā pozitīvs sadarbības aspekts ir jāmin pasniedzējas prasme pielāgot programmu konkrēto darbinieku zināšanu un prasmju līmenim, darba specifikai, kā arī pasniedzējas nopietnā un pamatīgā attieksme pret veicamo darbu.
Darbinieki, kuri ir noklausījušies kādu no iepriekšminētajām programmām, Anitu Mežinsku vērtē kā ļoti zinošu un profesionālu pasniedzēju ar teorētiskām un praktiskām zināšanām par pasniedzamo tēmu, īpaši uzsverot pasniedzējas prasmi veidot labu kontaktu ar auditoriju.
A/s “Latvijas Krājbanka” darbinieku sniegtie vērtējumi Anitu Mežinsku ierindo starp labākajiem pasniedzējiem.”
(A. Kancāne, a/s “Latvijas Krājbanka” personāla pārvaldes Mācību centra vadītāja)

“Pasniedzēja Anita Mežinska ieklausījās darba devēju domās, ņēma vērā VID vēlmes un elastīgi pārveidoja programmas atbilstoši VID prasībām, un profesionāli vadīja lekcijas un praktiskās nodarbības.”
(R. Račinska, VID Personāla pārvaldes priekšniece)

“Liepājas Pedagoģijas akadēmijas sadarbība ar Anitu Mežinsku aizsākusies 1999. gadā, izstrādājot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Iestādes un uzņēmumu vadība.” Sākotnēji A. Mežinska konsultēja darba grupu studiju programmas satura jautājumos, vēlāk iesaistījās tās realizācijā arī kā lektore.
Anitu Mežinsku esam iepazinuši un varam raksturot kā komunikablu, atsaucīgu, ar augstu atbildības sajūtu un pienākuma apziņu, precīzu, zinošu, radošu, auditorijas sagatavotību jūtošu un tās intereses izprotošu. Studenti un kursu klausītāji augstu vērtē lektores profesionalitāti un lietišķumu.”
(I. Neimane, LPA Mācību prorektore)

“Pasniegšanas stils ir emocionāli ietekmējošs un prasīgs pret klausītājiem. Apmācību laikā daudz praktisku uzdevumu klausītājiem, kas apmācību kvalitātes koeficientu tikai paaugstina. Aptaujas anketās novērtējums, ko aizpilda klausītāji pēc kursu beigšanas, ir “labi,” “teicami” un pat “izcili.”
(I. Brantevica, VID Zemgales reģionālās iestādes Mācību centra vadītāja)

“Anita Mežinska VAS "Latvenergo filiālē "Mācību un energopētniecības centrs" kā pasniedzēja strādā kopš 1997. gada rudens. Visus šos gadus vada nodarbības visu līmeņu vadītājiem, uzskaitvedēm, inspektoriem, kā arī citiem darbiniekiem. Kursu novērtēšanas anketās kursanti parasti atzīmē kursus kā interesantus, noderīgus un pasniedzējas kursu vadīšanas prasmi novērtē kā izcilu, jo spēj aizraut auditoriju, noturēt auditorijas uzmanību, saprotami izklāstīt kursu vielu un atbilstoši teorijai atrast praktiskus vingrinājumus.”
(H. Lapčinskis, MEC direktors)

“Veiktā anketu analīze liecina par augstu pasniedzējas profesionalitātes novērtējumu, kā arī pašas pasniedzējas personības pozitīvo saikni ar auditoriju.”
(R. Geriņa, VID Vidzemes reģionālās iestādes direktora vietniece)

“Semināru dalībnieki raksturo pasniedzēju kā profesionālu, atraktīvu un aizraujošu, viņas pasniegšanas stils izraisīja dalībniekos atvērtību un vēlmi apmeklēt vēl citas A. Mežinskas vadītās apmācības. Cilvēki jutās patiesi motivēti un gandarīti, jo semināru laikā bija iespēja gūt papildus zināšanas un jaunas idejas, kas saistītas ar viņu ikdienas darbu, kā arī profesionālas atbildes uz daudziem jautājumiem. Seminārus caurvija pozitīva gaisotne, jo pati pasniedzēja ir cilvēks ar pozitīvu skatījumu uz dzīvi.”
(A. Balode, a/s “Liepājas patērētāju biedrība” Personāldaļas vadītāja)

  PAR MUMS KONTAKTI LAPAS KARTE NODERĪGAS SAITES